Som tidligere nevnt drives selskapet i tillegg til annet arbeid og det enkleste, og tryggeste, er derfor å ta kontakt pr. e-post da telefondekningen offshore er stort sett fraværende.

Modellteknikk Arendal AS
Gamle Songevei 8
4841 Arendal
Tlf. +47 915 63 179
e-post: post@modellteknikk.no

Org.nr. NO 916 515 472 MVA